Publications

In the light of the most definitory moments mentioned above, within the project we have published the following works:

 1. A. Popa, Zs. L. Bordi, Studii asupra graniţelor romane din Dacia. Fortificaţia de la Comolău. Studii şi cercetări asupra Frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul României (Cluj-Napoca 2016) ISBN 978-606-543-757-9.

The monograph entitled “Studies upon the roman borders in Dacia. The fortification at Comolău” has been submitted to the MEGA publishing house in Cluj Napoca. This volume will lead off the Series called “Studies and researches upon the Frontiers of the Roman Empire on the territory of Romania”, established by the National Limes Commission. Based on the materials obtained within the project, this first title in the Series will be followed by the monographs of Brețcu, Olteni and Boroșneu Mare roman camps. We also planned to draw up such publications for the roman camps at Sânpaul and Inlăceni, Harghita County. The financial support for publishing these works will be assured by the National Limes Commission and the National Museum of Eastern Carpathians. Thus, the project’s initial result is not a single monograph, but a series of monographs, that will re-document and reevaluate the main sites of the roman frontier in south-east Transylvania, each being presented through a separate publication.

 1. A. POPA, Untersuchungen zu den römisch-barbarischen Kontakten östlich der römischen Provinz Dacia. Antiquitas III 47 (Bonn 2015) ISBN 978-3-7749-3884-7.

In 2015 the project director published a monograph in Germany. The chapter related to the roman border in Dacia and Moesia Inferior was completed during the project. The book was awarded by the „Ad Astra” Association – The Association of Romanian Researchers (http://premii.ad-astra.ro/?p=330).

 1. Zs. L. BORDI/A. POPA, Castrul roman de la Boroşneu Mare: o sută de ani de la primele săpături sistematice. Acta Siculica (Sf. Gheorghe) 2013, 261-308.
 2. A. POPA, Măsurări de susceptibilitate magnetică şi cartarea fosforului în castrul roman de la Breţcu, jud. Covasna. In: In Memoriam Liviu Măruia. Simpozion Arheovest, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie (Timişoara 2013) 525-544.
 3. A. POPA, About ways and forms of Roman-Barbarian interactions in light of Roman provincial „Imports” from east of the roman Province Dacia. In: ABSTRACTS, 19th EAA Annual Meeting of the European Association of Archaeologits 2013, Pilsen, Czech Republic, 4-8 September 2013 (Pilsen 2013) 161.
 4. A. POPA, Câteva consemnări asupra castrului roman de la Breţcu în lumina noilor cercetări. Angustia 17, 2014, 235-244.
 5. A. POPA, Din nou despre arhivele cercetării arheologice: ce și cum păstrăm pentru generaţiile viitoare. Studiu de caz: cercetări multidisciplinare în castrele romane din sud-estul Transilvaniei. In: S. MUSTEAŢĂ (Hrsg.), Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România (Chişinău, Iaşi 2014) 107-119.
 6. A. POPA, Despre vasele de argint din hinterlandul provinciilor romane Dacia şi Moesia inferior. Acta Musei Tutovensis 9-10, 2014, 92-107.
 7. A. POPA, Interdisziplinäre Forschungen im Auxiliarkastell von Breţcu im süd-östlichen Siebenbürgen. In: L. VAGALINSKI/N. SHARANKOV (Hrsg.), XXII International Limes Congress 2012 - Bulgaria - Roman Empire Frontiers (Rousse/Bulgaria 2015) 829-838.
 8. A. POPA, Multidisciplinary Researches and the Question of Archiving the Analyzed Samples and their Results. Case Study: the Roman Camps from South-east Transylvania. In: S. MUSTEAŢĂ/Ş. CALINIUC (Hrsg.), Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives. Proceedings of the international conference, Iași, Romania, November 6–10, 2013.  BAR International (Oxford 2015) 105-110.
 9. A. POPA, Untersuchungen zum Fundbestand und zur Verbreitung der kaiserzeitlichen Glasgefäße jenseits der römischen Provinzgrenzen von Dacia und Moesia Inferior. In: V. COJOCARU/A. RUBEL (Hrsg.), Mobility in Research on the Black Sea Region (Cluj-Napoca 2016) 482-529.
 10. A. POPA, Castrul roman de la Baraolt? Contribuții la repertoriul arheologic al județului Covasna. Angustia 19, 2015, 163-174.
 11. A. POPA, Despre culturi arheologice şi identități etnice de la granițele provinciei romane Dacia. Studiu de caz: cultura Lipiţa versus costobocii. Acta Musei Tutovensis 12, 2, 2016, 133-146.
 12. A. POPA, Bronzenes Wasch- und Badegeschirr am Rande der römischen Welt: Überlegungen zu einer Gruppe römischer Bronzegefäße jenseits der Provinzgrenzen Dacia und Moesia Inferior. In: H.-U. VOß/N. MÜLLER-SCHEEßEL (Hrsg.), Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. im Reich und im Barbaricum – ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen).  Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte  (Bonn 2016) 423-432.

Articles submitted for publishing:

 1. A. Popa, Überlegungen zur Romanisierung jenseits des dako-moesischen Limes im Spannungsfeld zwischen Schulbuch, Fachwissenschaft und Politik”, submitted to be published in the volume dedicated to the Round Table EAA 2014 (Istanbul), edited by A. Rubel at Archaeopress Oxford Publishing House, within the Project „The Other in Action. The Barbarization of Rome and Romanization of the World” PN II PCE 2012 4 490.
 2. A. Popa, Überlegungen zur Erkennung kultureller und ethnischer Identitäten in Dakien und angrenzenden Gebieten”, submitted to be published in the volume that contains the works presented during the Conference held at Iași in 2014, edited by A. Rubel at Archaeopress Oxford Publishing House within the Project „The Other in Action. The Barbarization of Rome and Romanization of the World” PN II PCE 2012 4 490.
 3. A. Popa, Limes vs. römische Grenze im Südosten Siebenbürgens. In: C. Höpken/S. Pánczél (Hrsg.), Introduction to the Eastern Limes of Roman Dacia. Digitizing the Roman Limes Sector: Brâncovenești-Sărățeni (Târgu Mureş 2015-2016), volume edited within the Project „Digitizing the Roman Limes...” PN II ID PCE 2012 4 618.

Archive materials:

 1. Bordi, Zs.L., Fortificaţia de la Comolău. Manuscris elaborat în cadrul proiectului UEFISCDI "Römische Grenze im Osten der Provinz Dacia", Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe 2016).
 2. V. Kavruk, Preistoria sud-estului Transilvaniei. Manuscris elaborat în cadrul proiectului UEFISCDI "Römische Grenze im Osten der Provinz Dacia", Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe 2016).
 3. M. Ştefan, A. Chiricescu, „Atlas Digital al Daciei Romane”, Aplicaţie software pentru prezentarea şi Promovarea Graniţei romane în estul provinciei Dacia, elaborată în cadrul proiectului UEFISCDI "Römische Grenze im Osten der Provinz Dacia", Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe 2016).
 4. D. Ştefan, „Studiu de arheologie aeriană de la mică altitudine al Castrului roman de la Brețcu”. Documentaţie ştiinţifică, elaborată în cadrul proiectului UEFISCDI "Römische Grenze im Osten der Provinz Dacia", Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe 2016).
 5. D. Ştefan, „Studiu de arheologie aeriană de la mică altitudine al Castrului roman de la Comolău”. Documentaţie ştiinţifică, elaborată în cadrul proiectului UEFISCDI "Römische Grenze im Osten der Provinz Dacia", Arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe 2016).
 6. Al. Popa, Raport tehnic către Direcţia judeţeană de Cultură al judeţului Covasna, despre datele topografice şi arheologice colectate în cadrul proiectului PCE-2011-3-0652.
 7. Al. Popa, Raport tehnic către Comisia Naţională Limes despre diagnosticul pluridisciplinar, incluzând baza de date topografice, planuri magnetometrice, georeferenţiate în sistemul naţional de coordonate Stereo 70.

Scientific presentations and public lessons

During the project the dissemination of its activities and its results was done through 61 oral communications and posters, multimedia presentations and public conferences, held within scientific meetings of professional archaeologists and historians or aimed at public participation, both in the country and abroad. The titles were grouped according to the years they were presented, as it follows:

2011 (october-december): scientific conferences:

 1. Despre sarcinile şi scopurile proiectului „Die römische Grenze im Osten der Provinz Dakien / Graniţa romană în estul Provinciei Dacia”, Sesiunea Muzeului judeţean Buzău, 24‐26.11.2011.

2012: scientific conferences

 1. Paradigma romanizării şi importurile romane în Barbaricum”, International Symposium „In memoriam Constantini Daicoviciu”, Caransebeş, 29.02-03.03.2012
 2. Forschungen am rumänischen Limes”, Simpozionul internaţional: Einhundert Jahre nach Hubert Schmidt: deutsch-rumänische Kooperationen in der Archäologie Iaşi, Institutul de Arheologie a Academiei Române, Filiala Iaşi, 12-13.06.2012.
 3. Interdisziplinäre Forschungen im Auxiliarkastell von Breţcu im süd-östlichen Siebenbürgen“. XXII International Limes Congress 2012 – Bulgaria. 6-11.09.2012.
 4. Graniţa romană în estul Daciei – Proiect de cercetare exploratorie”. Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură şi civilizaţie. Ediţia a XVIII-a, 21-22.09.2012.
 5. Castrul de la Breţcu şi Graniţa romană în estul Daciei - Proiect CNCS de cercetare exploratoriePN-II-ID-PCE-2011-3- 0652”, „Castrul de la Câmpulung-"Jidova". 50 de ani de cercetări sistematice” Symposium, Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, 3-4.10.2012
 6. Metodele noninvazive de cercetare şi locul lor în protecţia patrimoniului arheologic din zona Limesului de est al Daciei romane”, Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural. Al III-lea Simpozion Arheoinvest, Iaşi, 2-3.11.2012.
 7. Graniţa romană în estul Daciei: Proiect CNCS de cercetare exploratorie”, Scientific coloquium „Romanii și vecinii lor de-a lungul Carpaților”, Sfântu Gheorghe, 28-29.11.2012.
 8. Metodele non-invazive de cercetare şi locul lor în protecţia patrimoniului arheologic. Studiu de caz: zona graniţei de est a Daciei romane”, scientific coloquium „Romanii și vecinii lor de-a lungul Carpaților”, Sfântu Gheorghe, 28-29.11.2012.

2012: public lessons

 1. Castrul de la Breţcu şi Graniţa romană în estul Daciei”, presentation held within the methodic day of the history teachers in Sf. Gheorghe, november 2012.

2013: scientific conferences

 1. About ways and forms of Roman-Barbarian interactions in light of Roman provincial „Imports” from east of the roman Province Dacia”, Session A30 at the 19th EAA Annual Meeting of the European Association of Archaeologits „Partners – Rivals – Enemies. Archaeological record of interaction between two differently structured entities and its interpretation variability”, Pilsen, Republica Ceha, 4-8.09.2013.
 2. Măsurări de susceptibilitate magnetică şi cartarea fosforului în castrul roman de la Breţcu, jud. Covasna / Measurements of Magnetic Susceptibility and Phosphate Mapping at the roman Camp from Brețcu, Covasna County”, Simpozion Arheovest, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, ediția I, Timişoara, 7.12.2013.
 3. Probleme actuale in cercetarea importurilor provincial-romane din secolele I-III d. Hr. de la est de Carpaţi”, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, Muzeul Judeţean Bacău, 3-4.10.2013.
 4. Der Blick über die Grenze: die Barbaren jenseits des dako-moesischen Limes bis zur Gebietsreorganisation vom Kaiser Hadrian”, Workshop: “The Flavian and Trajanic Forts in the Roman Empire (70-117 CE)” at the International Scientific Conference „Archaeology of the first Millennium A.D.”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, 29-31.08.2013.
 5. Din nou despre structura şi dinamica "importurilor" provincial-romane la est de provincia romană Dacia”, Annual Session of Scientific Communications, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 27-29.03.2013.
 6. Multidisciplinary researches and the question of archiving the analysed samples and their results. Case study: the Roman Camps from south-east Transylvania”, International Conference „CURRENT TRENDS IN THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE PRESERVATION: THE NATIONAL AND THE INTERNATIONAL PERSPECTIVES”, Iaşi, 6-10.10.2013.

2013: public lessons

 1. Graniţa de Est a Daciei romane în lumina noilor cercetări interdisciplinare”, Conference held during the “History class” at Colegiul Național Mihai Viteazul, november 2013.
 2. Zwischen Panslavismus und Germanentum: Ethnische Deutungen in der südosteuropäischen Frühgeschichtsforschung”, Presentation held in front oft he Senate oft he Phylosophy Faculty, Friedrich Wilhelm University, Bonn/Germany, 4.07.2013.
 3. Das Kastell Breţcu (Rumänien) und die römische Grenze im Osten der Provinz Dakien”, Presentation held at the German Archaeology Institute (RGK-Frankfurt/Main), May 2013.
 4. Von den Goten zu den Hunnen: Ackerbauern versus Reiternomaden, Kulturwandel und Quellenkritik”, Public lesson held at the Friedrich Wilhelm University in Bonn/Germany, november 2013.

2014: scientific conferences

 1. Vasele provincial-romane sub formă de berbec: funcţionalitate, provenienţa, simbolism”, National Symposium „Oltenia. Interferenţe culturale”, Craiova 15-17.10.2014.
 2. Formen und Wege der Römisch-Barbarischen Interaktionen im Lichte provinzialrömischer „Import“-Güter nördlich der unteren Donau”, Clustertreffen Cluster 6 »Connecting Cultures«, German Archaeology Institute Berlin, 13-14.10.2014.
 3. Proiectul româno-german „Prospecţiuni geomagnetice sud-estul Transilvaniei”: rezultate şi perspective”, Romanii şi vecinii lor din zona Carpaţilor orientali (sec. I-V p.Chr.), Sf. Gheorghe, 9-10.10.2014.
 4. Castrul roman de la Boroşneu Mare la 100 de ani de la descoperire”, Romanii şi vecinii lor din zona Carpaţilor orientali (sec. I-V p.Chr.), Sf. Gheorghe, 9-10.10.2014.
 5. Limesul de est al Daciei Romane" - expoziţie itinerantă bilingvă pentru elevii claselor V-VIII din sud-estul Transilvaniei”, Romanii şi vecinii lor din zona Carpaţilor orientali (sec. I-V p.Chr.), Sf. Gheorghe, 9-10.10.2014.
 6. Dilemele interpretării etnice ale materialului arheologic sud-est European din prima jumătate a mileniului I d.Hr.”, National Symposium „Vasile Pârvan”, Bacău, 2-3.10.2014.
 7. Überlegungen zur Erkennung kultureller und ethnischer Identitäten in den römischen Auxiliarkastellen Dakiens”, Simpozion internaţional „Die Barbaren Roms. Inklusion, Exklusion und Identität im Römischen Reich und im Barbaricum (1-3. Jht. n. Chr.)”, Iaşi 24-27.09.2014.
 8. Ancient Political Myths in Romanian and Moldavian Textbooks: Case study – “The Romanization of the Ancestors of the Romanian People”, 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istanbul, 10-14.09.2014.
 9. Roman Camps in the Middle of the Dialogue between Researchers and the Community”, 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istanbul, 10-14.09.2014.
 10. Cercetări geofizice de la Reci, judeţul Covasna”, International Symposium of history and archaeology - In Memoriam Constantini Daicoviciu; Ediţia XI-a „Așezarea rurală – centrul vieții economice din preistorie până în contemporaneitate”, Caransebeş, 27-28.02.2014.
 11. Dilemele dialogului dintre arheologia ca știință și public. Studiu de caz: expoziția tematică „Limesul roman în sud-estul Transilvaniei”, International Symposium of history and archaeology - In Memoriam Constantini Daicoviciu; Ediţia XI-a „Așezarea rurală – centrul vieții economice din preistorie până în contemporaneitate”, Caransebeş, 27-28.02.2014.
 12. Überlegungen zu Funktion, Deutung und Herkunft der kaiserzeitlichen widderförmigen Kännchen im Schwarzmeergebiet und angrenzenden Regionen”, Die Krim. Integration – Akkulturation – Konfrontation. Eine dynamische Kontaktzone zwischen griechisch-hellenistischen Stadtkulturen und Steppenbewohnern in Antike und Frühem Mittelalter (7. Jh. v. Chr. – 7. Jh. n. Chr.), Bonn, 17-19.2014.

2014: public lessons

 1. Graniţa de Est a Daciei romane”, presentation held within the “History lesson in a non-fromal environment” programme. Ady Endre Gymnasium, Sf.Gheorghe, 24.11.2014.
 2. Cercetări arheologice non-invazive din castrul de la Breţcu”, Public presentation held during the “Feast of Breţcu commune”, Covasna County, 10.8.2014.
 3. Limesul roman în estul şi sud-estul Transilvaniei”, Public presentation held at the "Justinian Teculescu" Association in Covasna, 17.6.2014.
 4. Neu Forschungen im Auxiliarkastell von Breţcu, Rumänien”, presentation held at the Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt/Main, 14.2.2014.
 5. Aktuelle Forschungen am Ostdakischen Limes”, short presentation within the visit at the Prehistoric Seminar at Philips-Universität, Marburg/Germania, 21.1.2014.
 6. Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie im heutigen Rumänien”, presentation for the students of the Archaeology and Culture Studies Institute, Friedrich Wilhelm University, Bonn, 18.1.2014.
 7. Römische Grenze im Süd-Osten Siebenbürgen”, presentation for the colleagues working at the Speyer History Museum, „Roman Period” department, 8.1.2014.
 8. Arheologia epocii romane în sud-estul Transilvaniei”, public lesson held at the opening of „The Roman Limes in Dacia” exhibition at the „Romulus Cioflec” Memorial House, Araci, 25.3.2014.

2015: scientific conferences

 1. Römische Stationen jenseits des Limes und die Frage der römisch-barbarischen Kulturkontakte beidseits der Ostkarpaten”, Zwischen den Kulturen – Zur Rolle von Individuen und Akteuren im Kulturkontakt (Between Cultures – Individuals and Actors of Cultural contact), Roma, 2-5.12.2015.
 2. Prospecţiuni geomagnetice în situl roman de la Baraolt, jud. Covasna”, Simpozion "ArheoVest": Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, ediția a III-a: In Memoriam Florin Medeleţ (1943-2005), Timişoara, 27-29.11.2015.
 3. Despre problema zidului dublu din castrul roman de la Breţcu: contribuţia prospecţiunilor geomagnetice recente”, National Symposium „Vasile Pârvan”, Muzeul Judeţean Bacău, 7-9.10.2015.
 4. Din nou despre presupusul castru roman de la Baraolt”, Simpozionul „Noi rezultate ale cercetărilor pe limesul Daciei romane” Muzeul judeţean Argeş, 29-30.10.2015.
 5. Date noi privind planimetria castrului de la Mălăieşti. Rezultatele preliminare ale prospecţiunilor geofizice”, „Noi rezultate ale cercetărilor pe limesul Daciei romane” Muzeul judeţean Argeş, 29-30.10.2015.
 6. Quo vadis after BSUDRA? Perspectives of the researches regarding roman-barbarian relations north and north-west of Pontus Euxinus”, Final Meeting of the “BSUDRA – Black Sea Unity and Diversity in the Roman Antiquity” Project, Istanbul 30.9.-2.10.2015.
 7. Roman Finds beyond the Roman Limes: about so called “Roman Imports” from the Region/Area between Carpathians Mountains and Black Sea in the time of Province Dacia (106-275 AD)”, Seventh Scientific Workshop – Autochtonous, Greek, Roman and Barbarian Population in the Pontus Euxinus during the Roman Period - Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity, Sulina, 10-13.6.2015.
 8. The Roman Limes as a border zone between Roman Dacia and the Barbarian Population north of the Pontus Euxinus”, Seventh Scientific Workshop – Autochtonous, Greek, Roman and Barbarian Population in the Pontus Euxinus during the Roman Period - Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity, Sulina, 10-13.6.2015.

2015: public lessons

 1. Graniţa de Est a Daciei romane”, public lesson for high-school pupils, "M. Eliade" Theoretical Lyceum, Întorsura Buzăului, 27.11.2015.
 2. Romanii în SE-Transilvaniei şi istoria provinciei Dacia”, public lesson, Ghimbav Gymnasium, Braşov County, 11.11.2015.
 3. Spectrometria în cercetările Limesului roman din Dacia”, public lesson, Ghimbav Gymnasium, Braşov County, 11.11.2015.
 4. Spectrometria şi arheologia în cercetarea Limesului roman din Dacia”, public lesson "Avram Iancu" Gymnasium in Covasna, 9.11.2015.
 5. Limesul roman din Estul Daciei si aplicațiile cu spectrometrul mobil”, public lesson Colegiul Naţional "Octavian Goga", Miecurea Ciuc, 5.11.2015.
 6. Prospecțiunile arheologice de pe limesul de est al Daciei romane și relevanța acestora pentru reconstrucția landșafturilor de către arhitecți”, public lesson for the participants in a training course of restoring heritage buildings, organised by the Kálnoky Foundation & International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, Micloşoara, Covasna County, 11.9.2015.
 7. Relaţiile romanilor cu vecinii lor de la est de provincia Dacia: considerații privind structura şi dinamica aşa-ziselor "importuri romane" în barbaricum”, Zilele Andrei Şaguna, Sf. Gheorghe, 26-27 iunie 2015.
 8. Metoda focus-grupului în elaborarea unei expoziții tematice. Studiu de caz: "Limesul de est al Daciei Romane": Expoziție cu şi pentru elevii de gimnaziu”, Zilele Andrei Şaguna, Sf. Gheorghe, 26-27 iunie 2015.
 9. Die römische Grenze im Ostdakien: ein Forschungsprojekt des MNCR”, public presentation of the project within the "Romanization Roundtable", organised by the Archaeology Institute in Iaşi, 4-7.6.15.
 10. Graniţa de Est a Daciei Romane”, presentation aimed at a goup of master degree students, Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" din Chişinău, visiting Sf. Gheorghe, 16.05.2015.

2016: scientific conferences:

 1. Einige Anmerkungen zur römischen auswärtigen Politik jenseits des dako-moesischen Limes”, International Conference “Grenzerfahrung und Erfahrungsgrenzen. Zur Archäologie und Geschichte von Interaktion in der europäischen Frühgeschichte”, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main, 12.-15.09.2016.
 2. Fortificaţia de piatră de la Comalău la 200 ani de la prima atestare documentară: castru roman sau cetate barbară”, International Session of Scientific Communications „Arheologia mileniului I p.Chr.”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, 25-27.08.2016.
 3. "Das römische Militärlager bei Bretcu im südöstlichen Siebenbürgen: Ergebnisse uns Perspektiven interdiszuplinärer Forschungen am Limes Dacicus orientalis". Colloquium Praehistoricum, Regensburg University/Germania, 01.06.2016.

Instead of conclusions

To synthesise all that was mentioned above, I consider that the activities of the project I had the hounour to coordinate were carried out in accordance with the initial plan and all the additional documents that were signed with the financing Authority. Throughout the activities we have constantly aimed at reaching and accomplishing the three fundamental principles recommended by the National Scientific Research Council (NSRC) at the moment the contract was signed: integration, dissemination and excellence. This means that:

Project director,

dr. habilitat Alexandru Popa