MNCR.ro Engleză Graniţa romană în estul Provinciei DaciaProiectul “Graniţa romană în estul Provinciei Dacia” are drept scop primar ridicarea competitivităţii internaţionale a ştiinţei din România prin însuşirea de tehnologii noi în cercetarea arheologică de teren. Cu ajutorul partenerilor naţionali şi internaţionali se încearcă organizarea unui transfer de know-how din Germania spre România, prin Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni.
Obiectivele de bază ale proiectului:

  • investigaţii în domeniul Arheologiei şi Istoriei Provinciilor Romane
  • crearea unui nucleu de cercetare performantă prin atragerea la Sfântu Gheorghe de personal înalt calificat
  • crearea bazei tehnico-materiale pentru cercetări inovative asupra graniţelor provinciei romane Dacia
  • punerea în evidenţă a potenţialului ştiinţific din zona Carpaţilor Răsăriteni şi desfăşurarea unui proiect pilot, care urmează să faciliteze pregătirea unui proiect din cadrul Framework Programm 7 în parteneriat cu colegi din alte ţări ale UE.