MNCR.ro Engleză Graniţa romană în estul Provinciei DaciaDin punctul de vedere al metodei de cercetare, proiectul se raliază investigaţiilor asupra Istoriei graniţelor romane. El se bazează pe îmbinarea acelor metode ale arheologiei provincial-romane, ale geofizicii şi ale pedologiei, care pot fi combinate pentru definirea dimensiunii istorice a castrelor romane şi a celorlalte părţi componente din „zona de limes”.

Cercetările vor fi bazate pe surse arheologice, date geofizice şi pedologice, documente scrise de arhivă, precum şi rezultate ale săpăturilor arheologice ale predecesorilor noştri. Toate aceste categorii de surse urmează a fi analizate şi evaluate separat, urmând ca abia rezultatele acestor evaluări să fie coroborate între ele. Cu toată multitudinea acestor surse de cercetare, rolul principal în investigaţii revine surselor arheologice. Provocările centrale ale cercetărilor proiectului sunt legate de dinamica evoluţiei în spaţiu şi timp a graniţelor romane în partea de est a bazinului carpatic. Pentru aceasta urmează a se constitui baza informativă a cercetării, prin care înţelegem documentaţia cât mai completă a tuturor antichităţilor de epocă romană, care ar fi putut face parte din „zona de limes/graniţă”.

Cu acest scop urmează a fi extrase din literatura de specialitate, din arhive şi din alte surse cu acces public, informaţiile referitoare la descoperiri de epocă romană. Datele obţinute în acest fel vor fi coroborate cu situaţia actuală din teren. Aceste locuri de descoperiri urmează să fie supuse unor investigaţii pluridisciplinare arheologice, geofizice şi pedologice/geochimice.